3.11.06

Vredesapostel

Eindelijk klonk er applaus op in de gemeenteraad, een geluid dat maar zelden wordt vernomen. Daarin bracht het stoutmoedige PvdA-raadslid Anis Jadib donderdagavond verandering. Aanleiding was de benoeming van mevrouw G. Messari als duo-raadslid voor GroenLinks.
Nadat zij de belofte had afgelegd, wenste burgemeester Jan Westmaas haar zoals te doen gebruikelijk is succes en deelde mee dat na afloop van de raadsvergadering er gelegenheid was voor felicitaties. Dat sprak de onverschrokken Anis Jadib bepaald niet aan. `Wat een feestje moet worden, levert doodse stilte op. Men gaat zitten en dat was het dan voor vandaag. Waarom geen applausje?’
Jadib had het nog niet gezegd of er klonk een warm applaus op in de raadszaal. Raadsleden, familie van mevrouw Messari, andere bezoekers en zelfs de meestal tijdens dit soort ceremoniële tradities onverschillige persjongens klapten collectief als een soort van gelukwens.
Burgemeester Jan Westmaas sprong er direct bovenop. Hij zei met een voorstel naar de raad te komen `om het voortaan zo te doen’. Ook dat leverde een applausje op.

Rond de klok van tien uur donderdagavond besteeg directeur Hedzer van Houten het spreekgestoelte in de raadszaal. De vele bezoekers hadden er lang op moeten wachten. Naar verluidt kon dit belangrijkste agendapunt niet naar voren worden geschoven vanwege...Hedzer van Houten. Die had elders eerst een andere vergadering. Meppels grootste en na Wiecher Schieving meest gewichtige huisjesmelker nam geheel onverwacht de gedaante aan van een vredesapostel. Dat hij kan improviseren, weten we. Dat hij de vleesgeworden Denker van August Rodin is die aan de lopende band ideeën bedenkt, is ook genoegzaam bekend. Maar dat hij, overigens te laat om serieus voor een benoeming in aanmerking te komen, solliciteerde naar de opvolging van Koffi Annan verbaasde menigeen. Hedzer bevorderde met zijn inspreekbijdrage een wat doorgaans constructieve beraadslaging wordt genoemd, en wel over de kansen en uitdagingen van Nieuwveense Landen. Hij reduceerde de toch niet misselijke risico’s die het onderzoeksbureau DHV tot gewaagde conclusies verleidde simpelweg tot een ongemakkelijk dossier uit het verleden. De blik vooruit, luidt nu het motto.

Optimistisch, zoals Van Houten altijd is, voorspelde hij dat het geprognotiseerde exploitatievoordeel voor de woonwijk tussen Meppel en Nijeveen van twintig miljoen euro nog steeds kan worden gehaald. Voorwaarde is wel dat er nieuwe aanpassingen komen van het verbeterd Masterplan dat cosmetisch werd opgekalefaterd tijdens een duur uitgevallen Ontwerpfestival vorig jaar september in de Grote Kerk.
Ingewijden en zeker ook niet-ingewijden weten dat deze poppenkast, waarvoor een heel regiment Engelse stedenbouwkundigen John Klaassens en Catherines werden ingevlogen tot een farce leidde. Het waagstuk werd ooit redelijk gedurfd gekarakteriseerd als een voor bestuurlijk Nederland uniek experiment. Het betekende in de praktijk een nog grotere verwarring, niet alleen bij insprekers, maar ook bij de samenwerkende partners van de gemeente: de provincie en Woonconcept.
Uiteindelijk zit Meppel nu opgescheept met een vertraging van een jaar (kosten 2,4 miljoen euro: heb je bijna een leuke sporthal voor), een onvoldragen plan voor de aanhechting van de toekomstige wijk met de Meppeler binnenstad en een krakkemikkige ontsluiting waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

Van Houten,maar ook wethouder Mark Boumans gaven gisteravond toe dat je externe deskundigheid moet inhuren wil je een van de drie grootste woningbouw- en ruimtelijke ordeningsprojecten in het noorden met een vastgoedwaarde van maar liefst anderhalf miljard euro vlot kan laten verlopen.
Wat de onderzoekers van DHV daarover zeggen? Welaan, een paar citaten dan. Bladzijde 17 van het rapport over Nijeveense landen. `De verwachting is dat de te verwachten risico's het exploitatieresultaat nog zullen doen dalen. Wellicht geven de kansen het plan voldoende mogelijkheden de risico's in het plan teniet te doen. Dit is dan echter wel een opgave die kan leiden tot het bijstellen van de uitgangspunten zoals het realiseren van 33% sociale woningbouw en het aanpassen van het ruimtelijk plan door meer compact te bouwen, minder watergangen, minder kunstwerken en het minder verwerven van grond.'
Leest lekker, niet waar. Nog een citaat. `Een vergelijking van het project Nieuwveense Landen met soortgelijke projecten leert dat de gemeentelijke inzet verreweg niet toereikend is voor de schaal en het karakter van de ontwikkelingsopgave. Meppel zou jaarlijks 12 fte's fulltime (inclusief deskundigen van buiten voor o.a. stedenbouwkundige onderzoeken) moeten inzetten voor de planvorming. Meppel heeft tot op heden ongeveer twee miljoen aan interne - en externe plankosten voor Nieuwveense Landen uitgegeven. Dat is inclusief de kosten voor de Engelse poppenkastspelers, maar de vraag is of de DHV-onderzoekers hun eigen declaraties al hadden meegerekend. Ik denk van niet. Die twee miljoen komt overeen met bijna 4 fte's op jaarbasis. Arme projectleider Ina Eleveldt. Ze komt op jaarbasis de helpende handen van 8 ambtenaren tekort.

Tegen deze ronkende onderzoekerstaal moest Hedzer zich met zijn uit de klei getrokken optimistische Groninger nuchterheid teweer stellen. Een calvinistische jongen, opgegroeid onder de imposante luifels van het Groninger zwerk, dat werd bestierd door de Almachtige. Waar navelstaren fundamenteel was vervangen door turen naar verreikende horizons. Met zo'n achtergrond waarin de oneindige verte de maat der dingen was, moest Hedzer gisteravond wel in zijn missie slagen. Hij creëerde een keerpunt in een periode die van haat, nijd, voldongen feiten, wantrouwen, dreigementen en functie-uitzettingen aan elkaar hing.
Hij was als belangrijkste partner genegeerd. Wim Zwaan had Hedzer van Houten een blauwtje laten lopen. Zwaan die van alle commotie momenteel uitblaast in Marokko.

De kiem voor de verzoening en het herstel van vertrouwen werd gelegd op woensdagavond 18 oktober in het nieuwe kantoor van Woonconcept. Van Houten trad als gastheer op voor raad en wethouder Mark Boumans. Al snel kwam het gesprek op het vervolg van Nieuwveense Landen. De betrokkenen keken elkaar eens diep in de ogen. Opnieuw messen trekken over de nieuwe woonwijk zou Meppel nog meer schade berokkenen. Dat realiseerde PvdA-fractieleider Jan Jonker zich ook terdege. De actie bescherming boegbeeld Zwaan werd gestaakt. Vandaar dat Jonker donderdagavond als woordvoerder optrad en niet nieuwkomer en financieel fractiedeskundige Koos de Vos. Het was namelijk De Vos die op de PvdA-ledenvergadering van enkele weken geleden op robuuste wijze de knuppel richting Boumans in het hoenderhok had gegooid. Boumans had zich gebukt, de knuppel was een zwervend bestaan gaan lijden. Hij werd meegenomen op zuidelijke winden en zal ondertussen nu ergens tussen Marakech en Rabat boven het warme Saharazand zweven. Als Wim Zwaan ontspannen op zijn rug op het strand ligt, en niet van vermoeidheid in slaap is gevallen, kan hij als hij zijn ogen goed de kost geeft de knuppel nu laag over zien komen.

P.S. Bedankt voor de reacties op voorgaande Ondertonen. Zoals deze over Ger Kremer. Onder de kop `Kremer een echte kerel' schrijft Bert Analbers uit Giethoorn: `Gelukkig bestaan er nog mensen zoals Kremer. Een mens met een eigen gezicht, en begaan met andere mensen. Er zijn in onze maatschappij veel te veel meelopers en mensen zonder eigen mening. Alles moet leuk zijn en men wil weinig moeite doen om toch maar iets voor anderen te betekenen. Kremer doet het tegenovergestelde, is behulpzaam en een mens, die zich het lot van andere mensen aantrekt en deze mensen dan ook gaat helpen. Wie zijn deze mensen, die zo ingrijpen, zodat Kremer een belofte (om Bosnische slachtoffers destijds in Screbrenica, t.h.) niet na kan komen. Over dat soort mensen, in onze samenleving moeten we eens discussiëren en niet over die mensen, die aangewezen zijn op onze hulp.
Een mooie Ondertoon over een mens Kremer, waaraan een ieder een voorbeeld kan nemen.'
Dank.

En een mailtje, denk ik, vanuit het Stadhuis. `Veel hilariteit van de kabouters uit de grote kabouterpaddestoel aan de Grote Oever over je kabouterverhaal. Er zijn zeker nog wel kaboutertjes die hun korte, dikke kabouternekje durven uitsteken. Ook op de najaarsstormen zijn vele kabouters al voorbereid. Er zijn zelfs al kaboutertjes die de leegten, achtergelaten door de twee aspirantbewoners van de bovenste verdieping van de kabouterveste, durven invullen. Het leuke hersftkabouterfeestje eind deze maand is inderdaad met gemengde gevoelens ontvangen. Onze vuil-kabouters samen met de denk-kabouters in één hok plezier zien maken is iets waar de drink-kabouters zich bijzonder op verheugen. Overigens ben je goed geïnformeerd met betrekking tot onze kabouterveste.'
Ook voor deze reactie hartelijk dank. Bij de balie van de Meppeler Courant ligt een gratis doosje eikeltjes klaar.

1 Reacties:

Anonymous Arie zei...

Geheel mee eens, met dat laatste stukkie over Kremer dan. Geen gelul over normen en waarden en VOC-mentaliteit, maar gewoon de handen uit de mouwen steken voor je medemens.

7/11/06 11:53  

Een reactie posten

<< Home